HALLGEIR OFTEDAL

Advokat Tore H. Pettersen kom med noen få bemerkninger til statsadvokatens innledningsforedrag.

— Tiltalen mot Kristiansen er alvorlig, og han risikerer streng straff hvis han blir kjent skyldig. Baneheiasaken har vært bredt omtalt i media før byrettsbehandlingen. Også i ettertid. Jeg vil som forsvarer for Kristiansen i stor grad latt være å kommentere de innspill og de påstander som er fremsatt i pressen. Det har jeg gjort bevisst, fordi jeg mener - noe det er rettstradisjon for - at saken skal avgjøres i retten og ikke ut fra det som fremkommer i pressen. Derfor er det viktig å legge dere på minnet at når dere skal ta standpunkt til Kristiansens skyld, skal dere gjøre det ut fra det dere har hørt i retten og ikke via andre kilder, sa advokat Pettersen, direkte henvendt til juryen.

— Det er også et annet forhold jeg bil berøre, og det er forholdet til de pårørende. Det er en dyp sorg som dere ikke skal ta hensyn til når skyld eller ikke skyld skal vurderes. Juryens oppgave er å nullstille seg, og glemme all ballast om saken fra før.

— Jeg skal ikke legge opp til noen store imøtegåelse av aktors innledningsforedrag, men jeg er ikke av samme oppfatning som påtalemyndigheten om det såkalte mobilbeviset. Selv har jeg innkalt en rekke vitner som kan være av betydning når dere skal ta standpunkt til om Viggo Kristiansen er skyldig eller ikke, sa advokat Pettersen.