Mobbing på skolen bør det bli en slutt på, mener statsminister Kjell Magne Bondevik og de fleste med ham. Engasjementet mot mobbing har blant annet resultert i et manifest mot mobbing, et manifest som er sendt til samtlige grunnskoler i landet.

Men rektor Arne Skjerven ved Brakanes skule (ikke skole), blir slett ikke bare glad for manifestet. For de har fått alt materiell på bokmål. Ikke akkurat en innertier når Brakanes skule er en nynorskskole i en nynorskkommune.

— Dette minner om mobbing! Og er det noe vi som bruker dialekt og nynorsk kjenner godt fra tidligere, så er det mobbing på grunn av språket vårt, sier Arne Skjerven til Avisa Hordaland.

— Noen ser nok på dette som en bagatell. Men jeg har fått flere reaksjoner her på skolen på dette. Vi kan ikke sovne, for bokmålet spiser seg utover, også her i kommunen, mener Skjerven.

Også ved skolen i Granvin har de fått alt materiell på bokmål. Men målvalget har ikke sitt utspring i nynorskhat eller språkstrid, skal vi tro informasjonskonsulent Cathrine Porat ved Læringssenteret.

— Det er kjempedumt at slikt skjer, og slett ikke tilsiktet. Vi skal se på rutinene om det er noe som kan gjøres bedre, sier hun til Avisa Hordaland.

Skolene som har fått feil materiell tilsendt kan vente seg en nynorsk versjon av manifestet mot mobbing, lover Porat.