TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no

— Vi er bekymret for de nye tendensene. Her tas ganske snedige metoder i bruk for å plage barn. Vi har fått en rekke henvendelser om fenomenet de siste månedene, sier Helga Johannessen, leder i AFAM, Anonyme Foreldre av Mobbeofre, til Bergens Tidende.

Hun peker på at barn og unge som har vært utsatt for mobbing gjennom årene ofte har nytte av en mobiltelefon. De er ensomme og ønsker seg meldinger. Når de da bombarderes av vonde meldinger, blir det ekstra ille.Nærmere 80.000 barn er innblandet i mobbing, viser undersøkelser professor Dan Olweus ved HEMIL-senteret i Bergen har foretatt. Han sier til Dagbladet at vi mennesker er svært oppfinnsomme når det gjelder å gjøre andre vondt. Hans undersøkelser viser at mobbing generelt har økt svakt de siste 20 årene, mens den grove mobbingen har økt mye.