Personer som blir trakassert på jobben har i dag liten sjanse til å vinne fram i rettsapparatet, sier SVs Karin Andersen som er leder i arbeids— og sosialkomiteen på Stortinget.

– Derfor setter regjeringen nå ned et utvalg som skal se på alt lovverk mot diskriminering, og se om det går an å lage en felles lov. Da risikerer man alltid at noen blir glemt, sier Andersen til NRK.

LO-leder Gerd-Liv Valla er den siste tiden blitt sterkt kritisert av tidligere kolleger for sin tøffe lederstil. SV-politikeren mener mobbing og trakassering på arbeidsplassen er spesielt vanskelig for arbeidstakere som ikke kan vise til diskriminering på grunn av rase, kjønn eller seksuell legning.

– Poenget skal jo være at diskriminering og mobbing skal være forbudt og at det vernet skal gjelde alle, sier Andersen.