Prisen tildeles av helseminister Dagfinn Høybråten i Svolvær klokken 16 i dag .

Den som tildeles prisen skal på en overbevisende måte ha gjort en verdifull innsats for å forbedre folkehelsen i Norden. I pressemeldingen fra Nordisk ministerråd heter det at Olweus har lykkes med å løfte frem sine forskningsresultater og påvirke dagens oppvekstpolitikk, og dermed gjort en meget verdifull innsats for bedre folkehelse i Norden. Det var i år kommet inn 33 forslag til kandidater til prisen.

Priser viktig

Dette er ikke første prisen Olweus får for sitt internasjonalt anerkjente arbeid mot mobbing. Olweus forteller at alle priser er viktige, og de fører til at han lettere får gjennomslag for sin type forskning.

Dette viser også at helsemyndighetene ser mobbing som et folkehelseproblem, og det er riktig. Det er dokumentert at det å bli utsatt for mobbing over tid fører til et høyere nivå av angst og depresjon. Både mobbeoffer og mobbere kommer ofte i kontakt med helse— og trygdesystemet senere i livet, sier Olweus. Han legger til at ca. 75.000 elever i norsk skole er mobbeofre.

Antimobbeprogram

Olweus har utviklet et antimobbeprogram som tilbys til alle norske grunnskoler. Foreløpig er det tatt i bruk ved vel 250 skoler.

Dette er en stor nasjonal satsing. Forskningsdepartementet har avgjort at programmet skal intensiveres fra 2003. På dette området er Norge et foregangsland, sier Olweus. Programmet er også i bruk i USA, og skal startes opp på Island neste uke.

Olweus har i mer enn tretti år vært engasjert i forskning mot mobbing.

Han har jobbet ved Universitetet i Bergen siden 1970, og siden 1996 har han vært leder av "Olweusgruppen mot mobbing", knyttet til HEMIL-senteret (forskning om helse, miljø og livsstil) ved Universitetet i Bergen. Han er den skandinaviske forskeren innen psykologi og pedagogikk som er mest sitert internasjonalt.