Vannstanden i Mjøsa ventes å stige 40 cm bare dette døgnet og kulminere 1,75 meter over høyeste regulerte vannstand i løpet av uken.

Redningsselskapet er i beredskap: — Det er stor aktivitet i båthavnene nå. Folk flytter båtene sine eller tar dem opp på land. Båteiere som ikke er til stede, har ringt oss og bedt om bistand, forteller skipper Frode Rostad til Aftenposten.no.

Av erfaring vet han at en stor del av flomjobben vil bestå i å fjerne drivgods. Hele brygger kommer i drift og blir farlige for båtfolk.

Evakuerer

På Sveastranda camping nord for Gjøvik er det uvanlig stor aktivitet. Allerede søndag var innehaver Ole Petter Sveen i gang med å berge campingvogner unna vannet. Mandag ettermiddag var halve plassen evakuert.

— Flere campingvogneiere er på plass. Det er sånn det er på campingplasser, alle hjelper hverandre, sier Sveen.

Sandsekker og pumper tenker han ikke på nå.

— Det har ingen hensikt her. Nå fjerner vi bare løse gjenstander og håper på det beste, sier han.

Åpner lukene sørover

Sveen og svært mange andre med tilhold langs Norges største innsjø krysser fingrene for at Glommen og Lågens brukseierforening nå tapper tilstrekkelige vannmengder ut av Mjøsa.

Lukene ligger i Svanfoss, sør for Minnesund. Brukseierforeningen styrer lukene etter et reglement gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

— Inn i Mjøsa kommer det nå 2000 kubikkmeter vann pr sekund. Ut av Mjøsa slippes det 1000 kubikkmeter pr sekund. I slutten av denne uken vil vannstanden være 80 cm over nivået man hadde i morges, opplyser direktør Erik Johnsen i NVE til Aftenposten.no.