Ifølge NRK Østlandssendingen vil Venstre og Kristelig Folkeparti stemme for mistillitsforslaget dersom Horntvedt ikke beklager sin håndtering av saken som førte til skolesjef Ragnvald Thilesens avgang. Dette avgjøres på disse partienes gruppemøter mandag kveld, dagen før avstemningen i bystyret. Fremskrittspartiet vil ikke støtte mistillitsforslaget.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Ann-Marit Sæbønes, begrunner mistillitsforslaget med at Horntvedt har fraskrevet seg ansvar, vist manglende styringsevne og forsømt sin informasjonsplikt overfor bystyret.

Bakgrunnen for konflikten er store budsjettoverskridelser i skoleetaten. Ap, SV og RV mener Horntvedt har skjøvet ansvaret for dette over på skolesjefen, som trakk seg fra sin stilling fordi han ikke hadde byrådens tillit.

Lærerorganisasjonene har også krevd Horntvedts avgang, og i kjølvannet av striden har tre andre ledere i skoleetaten sagt opp.

Grete Horntvedt har full tillit fra byrådsleder Fritz Huitfeldt, og har sagt at hun fortsetter som byråd så lenge hun har byrådet i ryggen og støtte fra et flertall i bystyret. Hun mener hun har gjort det som er riktig ved å ta initiativ til å rydde opp i skoleetaten.

NTB