902 personer har deltatt i undersøkelsen som MMI har utført for Dagbladet.

5 prosent av de spurte sier måten sosialministeren håndterer utfordringene i eldreomsorgen på er god, mens 34 prosent av de spurte sier de er middels fornøyd med Schous arbeid for de eldre.

17 prosent sier de ikke vet hva de mener.

— Jeg tolker denne målingen som en faktisk utålmodighet i forhold til å få en bedre eldreomsorg, sier Ingjerd Schou til avisen.

Hun sier også at hun ikke vil være med på at eldreomsorgen i Norge er dårlig, men at det er en kjensgjerning at det er for mange eldre som ikke får den pleien og omsorgen som de skulle hatt.

(NTB)