I en felles uttalelse onsdag valgte Høyre, Fremskrittspartiet (Frp) og Kristelig Folkeparti (KrF) å rette et mistillitsforslag mot Sylvia Brustad – den kraftigste kritikkformen opposisjonen kan komme med mot en statsråd.

Sitter trygt

Mistillitsforslaget skal behandles i Stortinget 18. juni. Parlamentarisk leder i Ap, Hill-Marta Solberg, konstaterer imidlertid at forslaget vil være dødt i det øyeblikket det fremmes, da de rødgrønne partiene har flertall på Stortinget.

– Slik jeg ser det, hadde ikke opposisjonen noe annet valg enn å fremme mistillit, så høyt som de har gått ut på banen. Men dette er kun politisk begrunnet, jeg har vanskelig for å se det saklige grunnlaget, sier Solberg til NTB.

I en felles uttalelse fra de rødgrønne partiene, Ap, SV og Sp, fastslår de parlamentariske lederne at de har full tillit til Brustad. Også statsminister Jens Stoltenberg (Ap) uttrykker i en kommentar til NTB at Brustad har hans fulle tillit og støtte.

Har skapt uro

Under en improvisert pressekonferanse i Stortingets vandrehall onsdag kveld, langet henholdsvis Per-Kristian Foss (H), Per Sandberg (Frp) og Ola T. Lånke (KrF) ut mot Brustad.

– Vi har kommet fram til at statsrådens handlemåte ikke har vært egnet til å ivareta statens interesser, og at hun har opptrådt sterkt kritikkverdig, sa Per-Kristian Foss.

– Hun har gått sterkt ut med påstander det ikke har vært hold for, og som indirekte og direkte har skadet selskapet og skapt uro rundt arbeidsplassene i Aker-konsernet, sa Per Sandberg.

Ifølge Per-Kristian Foss skal også Venstre støtte mistillitsforslaget.

Mistillitsforslaget kommer etter kontroll— og konstitusjonskomiteens høring av Brustad 20. mai. Opposisjonen følte den ikke fikk gode nok svar på hvorfor Brustad og Næringsdepartementet ikke reagerte tidligere på Røkkes og Akers planer om salg av eierandeler i fem selskaper til Aker Solutions, der staten indirekte er medeier gjennom eierskapet i Aker Holding. Komiteens innstilling kommer neste uke.

Uenig om passivitet

Opposisjonspartiene har imidlertid noe forskjellig utgangspunkt for kritikken. Mens Høyre og KrF først og fremst kritiserer statsråden for ikke å ha handlet når hun burde, mener Frp det mest kritikkverdige er uttalelsene og håndteringen i etterkant av det omstridte salget.

– Vi ønsker et passivt statlig eierskap. Hun burde holdt seg i ro. Den voldsomme måten hun gikk ut på i påsken har vært til belastning for arbeidsplassene og konsernet. I ettertid har vi sett at det ikke har skjedd noe ureglementert i disse transaksjonene, sier Per Sandberg.

For Høyre er det derimot det de kaller Brustads mangel på aktivitet som er mest graverende.

– I de to-tre ukene forhandlingsprosessen foregikk for fullt i mars burde hun handlet. Hun burde stilt spørsmål, krevd at saken ble utsatt eller bestilt en vurdering fra uavhengige eksperter. Alt dette ventet hun med å gjøre til det var for sent, sier Per Christian Foss.

Skåner Andersen

Opposisjonen velger imidlertid å skåne statsråden som i sin tid inngikk det omstridte oppkjøpet av Aker, nåværende arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Opposisjonspartiene viser til at Andersen hadde Stortingets flertall bak seg for å kjøpe seg inn i Aker.

Sylvia Brustad er for tiden sykmeldt med ryggproblemer og ønsket onsdag kveld ikke å kommentere saken.