SVEIN KRISTOFFERSEN, NTB

Da vil tre utsendinger fra Vest-Agder Fremskrittsparti komme til hovedstaden for å møte partiledelsen. Det er imidlertid synd å si at forventningene er store hos noen av partene.

Partiledelsens og stortingsgruppas kritikk av Kleppe ble gjentatt da tre stortingsrepresentanter møtte styret i Vest-Agder Frp torsdag kveld, og den vil bli gjentatt på mandagens møte.

Mistillit Stemningen kommer klart fram i et brev som 14 av Frps stortingsrepresentanter sendte til styret i Vest-Agder Frp torsdag. Brevet er en mistillitserklæring til Kleppe.

– Det har gjennom hele stortingsperioden, og med tiltagende styrke, bygget seg opp en situasjon hvor vi må konstatere at vår tillit til Kleppe ikke lenger er tilstede, heter det blant annet.

De 14 lar seg ikke imponere av Kleppes stadige uttalelser om at han er en lagspiller, fordi "mange av hans handlinger og uttalelser viser det motsatte". Kleppe blir karakterisert som en "solospiller uten nødvendig ryggdekning i stortingsgruppen for sine uttalelser.

– Det skal være friskhet og takhøyde i Frp, men skal partiet greie å markedsføre sin seriøsitet, må det være en grense for alt. Vi kan ikke lenger leve med at Kleppe praktiserer sirkus framfor friskhet. Takhøyde kan ikke forveksles med anarki, heter det blant annet i brevet.

Blant dem som ikke har underskrevet brevet er Carl I. Hagen, Siv Jensen, Jan Simonsen og Øystein Hedstrøm.

For mye forlangt Skal det være håp for delegasjonen fra Sørlandet om en minnelig løsning, er det klart at Kleppe må legge seg flat, beklage det han har gjort og love å være snill gutt de neste årene. Så langt er det lite som tyder på at Kleppe er innstilt på å svelge så store kameler.

Standardsvarene fra hans side har hele tiden vært at han er en lagspiller, en lojal Frp-politiker og at han ikke har gjort noe som det egentlig er grunn til å beklage. Dette var gjennomgangstonen så sent som på møtet i Kristiansand torsdag.

Det ser derfor ut til at det er langt fram til noen forsoning mellom partene.

– Jeg avventer situasjonen, og ser hva disse i stortingsgruppa mener må til for å få til en minnelig ordning, sa Kleppe til NTB fredag ettermiddag.

Lodve-utvalget Midt oppe i denne striden skal stortingsrepresentant Lodve Solholm og organisasjonsutvalget forsøke å finne ut om påstander om undergravingsvirkomhet og illojalitet er riktige. Denne undersøkelsen dreier seg ikke spesifikt om Kleppe.

Solholm har frist til 15. mars med å komme med sine konklusjoner. Utvalgslederen er for tiden i Dublin. Han har derfor ennå ikke sett hvilket oppdrag han har fått. Solholm kan derfor ikke si hvor langt tid han vil bruke på oppdraget.

– Men jeg kommer ikke til å fortelle om det jeg gjør i denne saken til pressen. Jeg har fått et internt oppdrag, og vil i utgangspunktet holde det internt i partiet. Dermed er det heller ingen grunn til å offentliggjøre rapporten jeg skal overlevere til sentralstyret, sier Solholm.