– Statens helsetilsyn mener legen har utnyttet sin posisjon til å etablere et privat og seksuelt relatert forhold til tre av sine pasienter, sier seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Tjaarke Hopen Alfarnes til Adresseavisen.

Mannen har nærmere 20 års erfaring som lege og har i en periode hatt sentrale verv i Legeforeningen.

Saken begynte med at to kvinner anmeldte legen for å ha krenket dem i en sårbar situasjon. En tredje kvinne fortalte om lignende hendelser. Politiet henla anmeldelsene og mente det ikke forelå tilstrekkelig bevis, men Helsetilsynet ser alvorlig på saken.

Ifølge Hopen Alfarnes betrakter Helsetilsynet det som særlig klanderverdig at legen har trådt over grensene til pasienter som befant seg i en spesielt sårbar situasjon. En av hendelsene som beskrives i en tilsynsrapport går ut på at en pasient sov naken i samme seng som legen og hadde «kroppskontakt av seksuell karakter». I tilsynssaken står det videre at legen har sendt SMS-meldinger, møtt pasienter privat og tatt dem med hjem.

Legen har i en skriftlig redegjørelse vedgått å ha hatt følelser og fysisk kontakt med pasientene i form av kyssing, klemming og berøring. Han har likevel klaget inn avgjørelsen for Helsetilsynet. Hvis tilsynet konkluderer med at det fortsatt var riktig å tilbakekalle autorisasjonen, blir saken oversendt til Statens helsepersonellnemnd. Vedtak derfra kan i siste instans klages inn for retten.