Samtidig er "Synsrand" fra Romsdal i faresonen.

Det er første gang Fiskeridirektoratet tar i bruk denne straffemetoden.

— Noen må svi på pungen for at det skal gjøre inntrykk. "Torson" går glipp av mesteparten av loddefisket, sier informasjonssjef Sigbjørn Lomelde i Fiskeridirektoratet til NTB.

"Torson" mister fiskeretten fram til 18. mars for å ha tatt for mye sild i Vestfjorden, og for så å ha oppgitt at silda var tatt i Nordsjøen. Fiskeindustribedriften Skude, som skal ha tatt imot fisken, mister retten til å kjøpe fisk i samme periode.

Linebåten "Synsrand" fra Sandøy i Romsdal vil også miste fiskeretten hvis den i løpet av ti dager ikke greier å gi en god forklaring på overfangst.NTB