Økokrim har mottatt rapporten fra Dalseide-utvalget som har gransket IKT-kontrakter i Forsvaret. Rapporten beskriver blant annet at Siemens Business Services (SBS) i forbindelse med den såkalte FISBasis-avtalen skal ha fakturert Forsvaret med for høye beløp, og at det i den sammenheng kan foreligge bedrageri.

Rapporten omtaler også handlinger som kan representere straffbar korrupsjon i form av at forsvarspersonell skal ha mottatt gaver og reiser fra leverandører. Etter Økokrims oppfatning er det på denne bakgrunn rimelig grunn til å iverksette etterforskning, skriver Økokrim i en pressemelding.