De er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med registrering av importbiler. Trafikkdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen sier til Dagbladet at man i to av sakene har så sterk mistanke om straffbare handlinger at det er innlevert politianmeldelse.

En tredje sak er under vurdering og det arbeides med en fjerde sak.

— Det kan dreie seg om feilregistrering ved import av kjøretøy, feil dokumentasjon ved import, feil registrering ved ombygginger eller andre feil i forbindelse med godkjenning. Denne type feil trenger ikke nødvendigvis være lovbrudd, men i disse sakene har vi mistanke om det, sier Solvi.

Veidirektør Olav Søfteland har iverksatt tiltak blant de om lag 1.500 ansatte som jobber på landets 70 trafikkstasjoner. Det er gått ut et internt skriv der det heter at rutinene og systemene, slik de fremstår i dag, ikke er gode nok.

I løpet av fredag skal de tre suspensjonene behandles i ansettelsesrådet.

— Vi forventer at arbeidsgiver legger frem dokumentasjon for at det var nødvendig å gå til et så dramatisk skritt, sier hovedtillitsvalgt Siw Tyldum i NITO.