• Vi har fått et bilde av en passiv statsråd som først reagerer når det kommer opplysninger i media.

Slik oppsummerte Høyres Per-Kristian Foss høringen av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i Stortingets kontrollkomité onsdag. Statsråden deltok i en høring om legedekningen i Afghanistan, der også avtalen mellom forsvarssjef Sverre Diesen og den tidligere sjefen for Forsvarets sanitet, generalmajor Leif Sverre Rosén, kom til å stå sentralt.

Les også: Rosén kan frikjennes av brev.

Frps hovedtalsmann Carl I. Hagen, var heller ikke fornøyd, og sa etter utspørringen at komiteen hadde fått uklare svar.

Begge mener at Strøm-Erichsen aldri burde godtatt en avtale som ila Rosén taushetsplikt, og at forsvarsministeren på et langt tidligere tidspunkt burde kommet til Stortinget på eget initiativ for å informere om legemangelen i Afghanistan.

– Vi opplevde en statsråd som tok selvkritikk, både om taushetsplikten og om forholdet til Stortinget, sier Foss til NTB.

HARD MEDFART: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen møtte pressen fredag. At Strøm-Erichsen kun reagerer når ting kommer opp i pressen, er blant kritikken mot henne.
Sigurdsøn, Bjørn