Ettersøkningen etter det skadde og blødende dyret ble avsluttet ved 19-tiden, åtte timer etter at en av jegerne traff for dårlig da han fyrte av et rifleskudd på 70 meters hold.

-Kula traff sannsynligvis en kvist og forandret retning, sier rådgiver Jostein Sandvik i Statens naturoppsyn (SNO) til NTB.

Han opplyser at ulven ble påskutt klokka 11.45. Hele jegerkorpset, 11 jegere og tre sporere, ble satt inn i ettersøkningen etter dyret. Ved 17-tiden ble også et helikopter satt inn i letingen i et tett skogområde på vestsiden av Glomma nord for Atna. Jegerne fulgte et blodig spor, men klarte ikke å komme på skuddhold.

Jakta ble avsluttet på grunn av mørket, og fortsetter fredag..

Mye blodspor -Vi venter å få tatt den ganske snart. Den er hardt skadd. Den legger seg ofte, og det er ganske mye blodspor, sa Jostein Sandvik til NTB etter at helikopteret var satt inn i ettersøkningen ved 18-tiden torsdag ettermiddag.

To timer senere måtte han konstatere at denne vurderingen var for optimistisk. Han korrigerte også sin beskrivelse av ulvens skader.

-en er kanskje ikke fullt så hardt skadd som vi trodde. Den har forflyttet seg flere kilometer, og det ser ut som den er i ganske bra form. Men det er fortsatt blod i sporet.

Ulvejakta blir nå inntil videre konsentrert om å finne det skadde dyret. Jostein Sandvik tror ikke denne hendelsen får andre konsekvenser for den videre ulvejakta i Østerdalen.

-Ved enhver jakt er det en fare for å være uheldig og skadeskyte. Vi vil gjøre det vi kan for ikke å skadeskyte flere dyr, sier han.

En måneds jakt Ulvejegerne som nå jakter på Atndalsflokken, har fått i oppdrag å felle til sammen ni dyr i Hedmark. Hittil er fire ulver felt, og fire gjenstår — dersom den skadde ulven blir skutt, eller dør av skadene den allerede har fått. To av de felte ulvene ble skutt fra helikopter i Imsdalen.

Torsdag var det 27 dager siden Statens naturoppsyn startet ulvejakta. SNO er en avdeling i Direktoratet for naturforvaltning (DN), og på DNs internettsider omtales ulvejakta som "fellingsforsøket". Der blir det også opplyst at demonstrantene i fellingsområdet skaper problemer for gjennomføringen av oppdraget.

-Den siste tiden har forholdene blitt forverret ved at demonstrantene til dels bruker ulovlige metoder, heter det.

Omstridt jakt Ulvejakta i Østerdalen er, i tillegg til demonstrasjoner i jaktområdet, møtt med sterke reaksjoner i form av et stort antall protestbrev til DN og Miljøverndepartementet. Statsministerens kontor har også fått mange slike brev fra folk som reagerer mot den sterke reduksjonen av ulvestammen i Norge - og spesielt mot den måten jakta foregår på.

Blant annet har Norges Jeger- og Fiskerforbund reagert både mot bruk av helikopter, og mot bruk av den type våpen som brukes i jakta. Noen har også reagert på utgiftene ved å drive ulvejakt på denne måten.

-Økonomien i ulvedrapet er rystende, skriver Alf R. Bjercke i et brev til Miljøverndepartementet.

Bjercke foreslo at ulvene skulle plasseres midlertidig på en skogeiendom han eier, for akklimatisering og senere utsetting i Nordmarka. Miljøverndepartementet har takket høflig nei til dette tilbudet.

NTB