På den internasjonale kvinnekonferansen i Beijing i 1995 gikk man inn for at kvinnespørsmål og likestilling skulle integreres i den allmenne bistanden. Resultatene har uteblitt.

Feil strategi

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) konkluderer nå med at strategien har slått feil. «Å gjøre likestilling til et reelt tverrgående tema i utviklingssamarbeidet har man ikke fått til», heter det i rapporten «Evaluering av norsk utviklingssamarbeid». Utviklingsminister Erik Solheim fikk overlevert rapporten i går.

— Man kan lure på hvorfor det tok over 10 år å finne ut noe så innlysende! I Norge ble kvinnepolitikken omformet ved at kvinner sto opp og sloss. Det er helt usannsynlig at ikke andre land vil bli omformet på samme måte, sier Solheim.

Regjeringen fremmet nylig en handlingsplan for kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet, som i økende grad fokuserer på:

  • Kvinners politiske og økonomiske deltakelse og rettigheter.
  • Kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter.
  • Bekjempelse av vold mot kvinner.

— Vi må gi kvinner makt til å slåss for sine rettigheter. I denne sammenheng er det også viktig å sikre jenter utdanning, sier Solheim.

Lærte av tsunamien

Norad-rapporten peker også på at tsunamien i romjulen 2004 viste at internasjonale organisasjoner i stor grad overså lokale og nasjonale ressurser i tiden etter katastrofen. Erik Solheim mener mange land bør ta lærdom av dette.

— Sri Lanka fikk for eksempel besøk av 50 statsledere de første to månedene etter katastrofen. Det sivile samfunnet ble helt overkjørt, og de mange statsbesøkene tok oppmerksomheten vekk fra de lokale utfordringene, sier Solheim.

Han peker på at samordning av den internasjonale innsatsen blir desto viktigere etter hvert som flere land som engasjerer seg for å hjelpe.

— Det gjelder å vise mer ydmykhet overfor lokale strukturer, og ikke bruke besøk i katastrofeområder som PR-fremstøt for giverlandet, sier Solheim.

Havner ikke i en skuff

I forbindelse med årets evalueringsrapport, har Norad for første gang undersøkt om direktoratets evalueringer blir fulgt opp, eller om de havner i en skuff hos UD.

— Jeg er positivt overrasket over at de fleste evalueringene faktisk fører til endringer av politikken, sier avdelingsdirektør Asbjørn Eidhammer i Norad.

Utenriksdepartementet er nå pålagt å lage oppfølgingsplaner innen seks uker etter at de har mottatt en evaluering.

— Evalueringene er viktige, slik at vi kan finne ut hva som virker. Dermed kan vi treffe beslutninger basert på fakta. «Mor Teresa»-holdningen, der man vurderer tiltak ut ifra om intensjonene er gode, er et feilspor. Tiltak må vurderes ut ifra om de gir resultater. Vi har altfor mange eksempler på at de beste hensikter har ført til ødeleggende resultater, sier Solheim.

Mens Norad tidligere måtte få godkjent hvilke felter de skulle evaluere av UD, står direktoratet nå fritt til å velge temaer selv.

LÆREVILLIG: Norads evaluering av norsk bistandsarbeid slår fast at likestillingsarbeidet har vært feilslått. En saklig evaluering gir oss muligheten til å lære kontinuerlig, sier utviklingsminister Erik Solheim.
Bjelland, Håvard