• Jeg vil tro at de juridiske dommerne er indignerte og fortvilte over det som er skjedd med vitnet Ole Robert Kirkemo, sier advokat Cato Schiøtz.

Han mener hele Orderud-saken står i fare for å bli avviklet i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen — EMKs artikkel 6 om "fair trial". Rettens administrator skal sørge for at kravet til "fair trial" oppfylles, men det er ikke lett når de øvrige aktørene ikke medvirker.

— I tilfellet Ole Robert Kirkemo ble politiavhøret utlevert til aktoratet og forsvarerne tirsdag. Så finner vi det igjen som hovedoppslag i aviser og etermedia samme dag eller dagen etter.

— Det har vært mange lekkasjer i denne saken, men det siste tilfellet kan være dråpen som får begeret til å flyte over i forhold til EMKs artikkel 6, sier Schiøtz.

Uverdige forhold

Advokat Schiøtz mener det er mange sider ved hovedforhandlingene som gjør at en av våre største straffesaker i nyere tid blir avviklet på en til dels uverdig måte.

At politiforklaringer blir avgitt i rus, er kanskje ikke til å unngå. Men nå opplever vi ikke bare vitneprov avgitt i rus, også en av de tiltalte forklarte seg under påvirkning av narkotika.

Og det skjedde til tross for at han soner en dom og kommer til rettslokalet med politieskorte.

— Det å oppleve vitner som nesten ikke vet hva de heter, som får rus i fengselet eller under politieskorte oppleves som uverdig, sier Schiøtz.

(NTB)