Misjonssambandet har sendt brev til 840 misjonærbarn der de beklager at mange av barna ble utsatt for seksuelle overgrep og kritikkverdige forhold ved internatskolene der de var elever under oppveksten.

Generalsekretær Ola Tulluan i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sier til avisa Vårt Land at organisasjonen har hatt om lag 50 saker de siste ti årene som har dreid seg om det de kaller grenseoverskridende atferd. Med dette mener Misjonssambandet vold— eller seksuelle overgrep, mobbing eller trakassering.

Enkelte av tilfellene har rammet barn på internatskoler i Norge eller utlandet. Andre saker har dreiet seg om overgrep fra personer i funksjoner som sjelesørgere, får NTB opplyst.

Sagt opp

– Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker. Men generelt kan jeg si at vi de siste ti årene i gjennomsnitt har hatt rundt fem saker per år i Norge og utlandet som har handlet om grenseoverskridende atferd på det området, av ulik alvorlighetsgrad, sier Tulluan.

Han bekrefter at personer har måttet gå fra sine stillinger i sambandet som følge av overgrep. Et eget beredskapsteam har bistått personer som har vært utsatt for tillitsbrudd.

– Misjonssambandet har ikke selv gått til anmeldelse av personer, men har gitt råd og støttet dem som har ønsket å gå til politiet, sier Tulluan til NTB.

Traumer

Vårt Land skrev i fjor sommer i en rekke artikler om misjonærbarn som har brukt store deler av sitt voksne liv på å bearbeide traumer fra oppveksten på NLMs internatskoler.

I brevet som er undertegnet av Tulluan og avdelingsleder Jan Sandvik, beklager Misjonssambandet at de ikke har hatt strukturer som i tilstrekkelig grad har kunnet forebygge, avdekke og stoppe slik traumatisering av barn.

De tidligere misjonærbarna blir oppfordret til innen 31. mars å komme med innspill til hva Misjonssambandet kan gjøre for dem. Deretter vil organisasjonen presentere en tiltaksplan.

Ikke tatt på alvor

I fjor sommer ble det reist kraftig kritikk mot NLM for måten de drev skoleinternatet i Kenyas hovedstad Nairobi. Flere tidligere elever anklaget NLM for omsorgssvikt.

Gunnar Kjestveit som var tidligere elev ved internatskolen i Nairobi, mener en tredjepart må inn i granskingen av saken. Han sier til avisen at mange misjonærbarn har opplevd at de ikke er blitt tatt på alvor av NLM når de tidligere har tatt opp de kritikkverdige forholdene ved internatskolene med organisasjonen.