Vedtaket er en reaksjon på at Kirkemøtet godtok to syn i homofilisaken. Nå vurderer organisasjonen å starte et nytt trossamfunn.

– Beslutningen i hovedstyret i NLM ble truffet fredag ettermiddag. I en kommentar sier generalsekretær Ola Tulluan:

– Begrunnelsen for vedtaket er den nødssituasjon som har oppstått i kjølvannet av det vedtak som Kirkemøtet gjorde om å åpne for ansettelse av homofilt samlevende i vigslede stillinger i Den norske kirke, sier generalsekretæren.

På spørsmål om det ikke er et for drastisk skritt å ta, sier Tulluan at styret ikke synes det fordi Bibelen taler klart om homofilt samliv.