Aktor la ned påstand om åtte års forvaring for 41-åringen som i mer enn ti år har mishandlet samboere og kjærester.

Dommen fra Oslo tingrett går motsatt vei, og lar mannen slippe å sone ett av de seks årene i fengsel dersom han lar seg behandle for sitt alvorlige alkoholproblem.

Sparket og slått Høsten 2003 ble eks-samboeren sparket i hodet etter at mannen slo henne så hun falt. Sparket var så hardt at et vitne hørte det smalt.

To måneder senere ble kvinnen slått i hodet og kastet mot en vegg. Hodeskadene var så alvorlige at kvinnen døde, tre dager før julaften 2003.

Fortsatte volden I retten har mannen forklart at han kunne drikke to og tre flasker vodka hver dag. I fylla ble han voldelig mot kvinner.

Noen tegn til forbedring viste mannen ikke. Fra dødsfallet i 2003 til i fjor høst utsatte han tre nye samboere for vold og trusler.

Også disse voldsepisodene er tatt med i dommen som ifølge Oslo tingrett er utferdiget uten en eneste formildende omstendighet.

Ti år med vold I retten har livredde kvinner fortalt om voldsepisoder som strekker seg over en sammenhengende periode over mer enn ti år.

Tre ganger ble anmeldelser fra mannens forskjellige samboere henlagt av politiet før voldsepisodene som endte med dødelig utgang.

Ikke bedre av fengsel I dommen heter det at mannen ikke kunne ha innsett skadefølgen av volden mot kvinnen som døde, fordi han flere ganger hadde vært voldelig mot henne og andre kvinner uten at det fikk fatalt utfall.

Retten har valgt å se bort fra aktors påstand om forvaring ut fra at mannen heller trenger behandling. I dommen heter det blant annet: «I og med at han i fengselet ikke får alkohol, ser retten det slik at han ikke vil få en bedre mestring ved å øke antall år i fangenskap, i det dette vil vanskeliggjøre hans tilbakevenning til samfunnet».

I stedet gjøres ett år av straffen på seks års fengsel til betinget, forutsatt at mannen lar seg behandle for sitt alkoholproblem.