Mattilsynet har mottatt redegjørelse fra tre av åtte produksjonslagre som hevder de har misforstått tilsynets instruks om produksjons— og salgsstopp av visse spekepølseprodukter.

– Tre av åtte lagre klarte ikke å sortere ut de varene som de var bedt om å fjerne, og dermed oppsto feilen, sier direktør Kristina Landsverk i Mattilsynet til NTB.

Politianmeldelse

Fortsatt pågår undersøkelser som Mattilsynet håper vil avdekke fullt og helt hvorfor enkelte produksjonslagre ikke klarte å forholde seg til spesifikasjonene om kjøtt som skulle holdes tilbake.

I tilsynet er det foreløpig ikke tatt stilling til om Gilde vil bli politianmeldt for å ha produsert og solgt E.coli-infisert kjøttpålegg.

– Vi kommer til å ta stilling til videre behandling i neste uke, sier Landsverk videre.

Parallelt med dette jakter fortsatt Mattilsynet på kilden til E.coli-funnet ved Meråker Kjøtt, men anser ikke problemet som løst selv om de finner «synderen».

Hygiene Tilsynet etterlyser bedre hygiene ved slakting og bearbeiding av kjøtt. Hvis ikke kommer E.coli-tilfellene til å dukke opp med ujevne mellomrom.

– Finner vi ett eller flere dyr i en besetning som er årsak til smitten, er det ikke dermed sagt at vi er kvitt den. Det er først og fremst rutinene som må forbedres, blant annet hygienen ved slakting, sier Landsverk til NTB.

E.coli-bakterien ble påvist i en prøve av lammelår fra slakteriet i Nord-Trøndelag 11. april. Bakterien ble først påvist i pølser fra Terina-anlegget i Sogndal. Dette anlegget fikk råvarer fra Terinas nedskjæringsanlegg på Tynset.

Sauene som ble slaktet ved Meråker Kjøtt AS i fjor høst, kom fra gårder i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

– Vi har foreløpig ikke registrert at noen er blitt syke av kjøttet fra Meråker Kjøtt, sier Landsverk.