Årsaken er mye skift— og turnusarbeid, viser tall fra Norsk Gallup.

Stadig flere nordmenn jobber skift eller turnus, men bare et fåtall barnehager tilbyr pass etter klokken 17.

Aleneforeldreforeningen sier til NRK at mange foreldre har måttet si opp jobben som følge av de rigide åpningstidene.