Han beskriver situasjonen som bekymringsfull og dramatisk. Der er i gjennomgangen av politiets straffesaksbehandling for første halvår av 2009 at riksadvokaten kommer med den sterke kritikken, skriver VG.

— Riksadvokaten konstaterer med tilfredshet at konflikten i politiet ser ut til å være løst. Det vil forhåpentligvis gi muligheter til i løpet av annet halvår å korrigere den negative utviklingen i straffesaksbehandlingen, heter det i gjennomgangen.

- Dramatisk

Tallene for første halvår er ikke hyggelig lesning. Oppklaringsprosenten i første halvår var på 34,9 prosent, en nedgang på 3,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Fallet i oppklaringsprosent må kunne karakteriseres som dramatisk, sier assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud.

Etterforsker færre narkosaker

Oppklaringsprosenten i narkotikasaker har falt med hele 13,3 prosent, og politiet har det siste halvåret etterforsket 2641 færre grove narkotikasaker enn de gjorde i samme periode i fjor.

Riksadvokaten er klar på hva som er årsaken. - Nedgangen må tilskrives redusert aktivitet fra politiets side, skriver Busch.