Det sier konserndirektør Kjerstin Fyllingen i TrygVesta.

Hun legger til at det kan være aktuelt for selskapet å kreve tilbakebetalt forsikringsutbetalinger fra kommuner som grovt har neglisjert arbeidet med riktig dimensjonering av avløpsnett og annen infrastruktur.

Også kommunikasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring er misfornøyd med mange kommuners innsats når det gjelder å oppgradere vann— og avløpsnettet. Selskapet nøler ikke med å videresende regningen til kommuner, sier han.

– Dette er blitt et evig tilbakevendende tema. I en del risikoområder har vi tatt kontakt med kommunene og påpekt at de har et system som ikke tåler tung nedbør. Da svarer de gjerne at «vi kan ikke dimensjonere avløpsrørene for ekstremvær». Men det som de kaller ekstremvær, er i ferd med å bli normalvær, sier Frostad.

Han skryter av den kommunale innsatsen i regnbyen Bergen.

– Der har man et godt system for å holde stikkrenner og avløpsrørene åpne. Det er en del norske kommuner som kan lære litt av Bergen, sier han.

Gjensidige har tidligere varslet at de kan komme til å nekte å forsikre i områder eller kommuner som ikke tar sine forholdsregler.