Østeuropeiske tyvebander har raidet butikker og private hjem for rundt en kvart milliard kroner og kan stå bak så mange som 120 innbrudd her i landet hittil i 2006.

Hodebryet for handelsnæringen er at tyvene vandrer fra politidistrikt til politidistrikt, og bare et fåtall av innbruddene er blitt oppklart, skriver Dagbladet.

I sommer sendte Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) et brev til Kripos og Politidirektoratet, der de ber om en sentralisert etterforskning for å kunne ta gjerningsmennene.

Men Kripos er negativ til ideen og foreslår heller at man setter i gang et noe mindre prosjekt som skal kunne koordinere etterforskningsarbeidet mellom de forskjellige politidistriktene i slike saker bedre.

– Jeg synes dette høres litt tafatt ut. Men det er i hvert fall et steg i riktig retning, sier sikkerhetskoordinator i HSH, Thor Martin Bjerke.

Kripos mener sammenhengen mellom de ulike tyveritoktene ikke er så stor som HSH tror