Har du kjøpt en vare eller tjeneste som ikke holder mål? Sjansen er stor for at det finnes en klagenemnd som kan ta saken din.

Forbrukerrådet og flere bransjeorganisasjoner har gått sammen om å opprette klageordninger for alt fra begravelser til vask og rens. Se hele oversikten hos Forbrukerrådet.

Les også: Misfornøyd? Klag!

Ingen klager på foto

Flere av ordningene er trolig lite kjent. Reklamasjonsnemnden for fotografarbeider har for eksempel ikke hatt en eneste sak til behandling de to siste årene.

– De siste sakene jeg kan huske har gått i fotografens favør, da det som regel er kommunikasjonssvik som er årsaken, og ikke så ofte prisen. Det gjelder spesielt bryllupsbilder, som kan være nokså omfattende og tidkrevende, opplyser Per Solrud i Norges Fotografforbund.

Svetterender på kjolen

Klagenemnden for vask og rens behandlet 37 saker i 2007. Kunden fikk medhold i 45 prosent av dem.

«Klagenemnden har fått inn en kjole til vurdering. Kunden klager over at kjolen er krympet. Renseriet har våtrenset kjolen på silkeprogram og deretter vasket i 40°C. Nemnden kan ikke konstatere krymp, jfr. langs glidelås og sømmer. Gamle svetterender kan ikke lastes renseriet. Klagen avvises. Renseriet anses ikke erstatningspliktig.»

Dyr strøm på hytten

Elklagenemnden behandler klager på nettselskap og kraftleverandører. Av 61 saker som ble behandlet i fjor, fikk klageren medhold i 22. «Klager mottok krav på forbruk i 2006 tre ganger så høyt som vanlig i de ti årene han hadde hatt sommerhytten. Klager påsto det ikke hadde vært endret forbruk på hytten. Innklagede hadde mottatt maskinlesbare måleravlesninger fra klager og det var derfor ikke rom for feilregistrering av avlesningene.

I og med at det ikke var påvist feil med måler eller ved strømnettet, fant nemnden det ikke sannsynlig at klager ikke hadde brukt den strøm som var målt. Nemnden kunne etter dette ikke anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.»

Mystisk telefon til India

En kvinne klaget til Brukerklagenemnden for elektronisk kommunikasjon, etter at hun hadde fått regning for en elleve minutter lang telefonsamtaler til India.

«Klager fremholdt at hun sjeldent ringte med mobilen og aldri hadde ringt til utlandet. Klager fremhold at hun ikke kjente noen i India og heller ingen som var på reise i India. Klager påpekte også at hun den 12. februar 2008 i følge almanakken var hjemme alene og at ingen andre hadde hatt tilgang til hennes mobil.

Telio svarte klager i e-post at samtalen var underøkt og at det ikke var registrert feil ved denne. Videre fremholdt Telio at det var klager som var juridisk ansvarlig for bruken av telefonen og at noen med tilgang til mobilen hadde gjennomført den aktuelle samtalen».

Kvinnen fikk ikke medhold.

Mange klager på parkeringsbøter. Men de fleste blir avvist. Les mer her. Fulgte kunde — fikk bot

Parkeringsbøter får mange til å se rødt, og enkelte nekter å gi seg. Parkeringsklagenemnden behandlet 2600 saker i 2007. Men mange av klagerne kunne spart seg bryet. Hele 1477 saker ble nemlig avvist som åpenbart grunnløse. Noen får likevel medhold:

«Klager er drosjesjåfør. Klageren anfører i sin klage at han den aktuelle dagen kjørte en handicapet passasjer til butikken Elkjøp. Klageren hadde motoren i gang mens han hjalp passasjeren å bære inn sakene. Han hevder at å hjelpe passasjerer er en del av hans yrke og at det derfor bør sees bort ifra at parkeringen var ulovlig når bilen står med motoren i gang noen minutter for å hjelpe passasjerer.»

Drosjesjåføren fikk medhold fordi parkeringsselskapet ikke hadde dokumentert at det var forbudt med av- og pålessing.

For å hindre at folk kaster bort tid og krefter på saker de ikke kan vinne, har nemnden laget en liste over parkeringsbøter det ikke nytter å klage på.

– Fungerer bra

Seniorrådgiver Terje Sørensen i Forbrukerrådet mener ordningen med nemnder virker etter hensikten.

– Generelt fungerer ordningen bra. Det er en hensiktsmessig måte å avklare tvister på, og avgjørelsene følges opp i stor grad. Dette er frivillige ordninger, men bransjene er interessert i at vedtak følges, og legger press på medlemmene for at de skal akseptere avgjørelsene, sier Sørensen.

Det har bare vært noen få eksempler på at avgjørelser ikke blit tatt hensyn til – i bankklagenemnden og forsikringsklagenemnden. Det vil Forbrukerrådet ha slutt på.

– Hvis klageren vinner i nemnden, og selskapet ikke vil godta avgjørelsen, så har selskapet plikt til å dekke klagerens utgifter ved en rettssak. Det betyr at forbrukeren ikke vil måtte ta noen økonomisk risiko ved å bringe saken inn for domstolen, sier Sørensen.

Har du erfaringer med klageordningene? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet nedenfor.

Har du fått urimelig høy telefonregning? Da kan du klage til Brukerklagenemnden.
ILLUSTRASJONSFOTO, Scanpix
Noe galt med strømregningen? Klag til Elklagenemnden.