Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus, har på oppdrag av Tollvesenet beregnet hvor mye heroin som brukes i året.

For å komme fram til anslaget har ekspertene beregnet hvor mange heroinmisbrukere det er i Norge. Dette tallet er så multiplisert med den antatte mengden stoff en person vil misbruke i løpet av et år. Ekspertene har tatt hensyn til at det er ulike typer heroinmisbrukere, for eksempel at en gruppe anses som tunge misbrukere. I tillegg har de tatt høyde for at det er ulike måter å innta stoffet på.

I rapporten fastslår Sirus at det er et stort narkotikapress mot Norge. Tollvesenet bestilte rapporten for å se potensialet for å øke beslagene.

– For oss har det vært viktig å skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag for bekjempelse av heroinsmuglingen, sier toll— og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Rapporten beskrives som et nybrottsarbeid i norsk sammenheng. Også internasjonalt er det få undersøkelser av denne typen.

Siden 2002 har Tollvesenet i gjennomsnitt beslaglagt mellom 2 og 3 prosent av beregnet forbruk. Toppåret var 2006, da det ble beslaglagt 6 prosent, mens i 2007 ble det tatt under 1 prosent.

Røse sier heroinbeslag i Norge er høyere sammenlignet med andre land. Heroinen kommer hovedsakelig fra Afghanistan.

Politi og tollvesen fant nesten 50 kg heroin i magen på en flypassasjer på Flesland tidligere i år.
Tollvesenet