EIVIND SØRLIE HANS O. TORGERSEN

Les også: Storbrann i Oslo

— Det var to mann på en stigebil som hindret brannen i nummer 24 til å spre seg til taket og loftet, sier brigadesjef John Henrik Francke i Oslo brann- og redningsetat til aftenposten.no.

- I siste minutt

Da Francke var på vei til brannen ga han 110-sentralen beskjed om å sende alle tilgjengelige mannskaper og å be om hjelp fra nabobrannvesen. Fremme på stedet så han hvordan den voldsomme brannen allerede hadde spredt seg til flere balkonger i naboblokkene.

I nummer 24 ble seks leiligheter mer eller mindre totalskadet i brannen.

— Det var veldig nære at det gikk sånn i de andre blokkene også, sier Francke.

Også brannsjefen i Oslo, Jon Myroldhaug, sier at brannen ble stanset «i siste minutt». Han er bekymret for de mange bygningene i Oslo som er potensielle brannfeller.

- Flere brannfeller

— Med bygninger som dette, hvor det ikke er gjort tilstrekkelige tiltak som kan bremse en brann, er man helt avhengig av at brannvesenet kommer på plass i tide. Dette kunne ha gått veldig mye verre enn det gikk, sier Myroldhaug til Aftenposten.no.

— Det finnes en del sånne objekter i byen som vi ser på som potensielle brannfeller.

Brannsjefen vil ikke nevne spesifikke områder, men er generelt bekymret for gamle lagere og verneverdige bygninger som ligger for nærme boligområder.

- Burde ha gjort tiltak

— Brannforskriftene passer dårlig for spesielle bygninger som taufabrikken hvor brannen i dag startet. Det er en vanskelig sak med verneverdige og gamle bygninger, for gjør man for mange tiltak, så fjerner man samtidig særpreget som gjør dem verneverdige, sier Myroldhaug.- Burde noe vært gjort for å hindre dagens brann i taufabrikken?

— Man burde nok ha gjort noen tiltak. Jeg kan ikke se at det har blitt gjort noen tiltak som kunne ha bremset brannen her, i den delen av bygningen som brant i dag. Men den eneste måten man kan unngå dette på, er å rive bygningene helt. Hadde jeg inspisert taufabrikken før den brant ned, ville jeg ha sagt at «her er det stor spredningsfare», sier Myroldhaug.

HINDRET KATASTROFE: To menn på en stigebil hindret brannen i leilighet nummer 24 i å spre seg til taket og loftet.
Poppe, Cornelius
Poppe, Cornelius
Bendiksby, Terje
Brannen spredte seg til flere leiligheter i nærheten.
Bendiksby, Terje