Det viser den første framskrivingen av innvandrerbefolkningen fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den omfatter folk som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og deres barn født i Norge.

Den største gruppen i innvandrerbefolkningen er folk fra med bakgrunn i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Det er i dag 200.000 med bakgrunn i denne delen av verden, og denne gruppen vil trolig vokse til mellom 600.000 og 1,2 millioner i 2060.

SSB understreker at det fortsatt er usikkerhet knyttet til innvandringen, og at stor innvandring henger sammen med stor vekst i folketallet i Norge.