Mannen som knivstakk tre tilfeldige personer i Brugata i Oslo, klarte å rømme flere ganger fra psykiatrien. En rekke grove brudd på sikkerhetsrutinene er avdekket de siste årene i psykiatrien.

August 2011 rømte en mann fra to pleiere ved Dikemark under et ærend i banken. Fem måneder tidligere hadde han drept sin kone med kniv, med to mindreårige barn til stede. Etter en stor politioperasjon ble han pågrepet etter to timer.

Dette var den femte drapsmannen siden 2006 som klarte å rømme fra det som skulle være et rømningssikkert behandlingsopplegg. Dersom Anders Behring Breivik blir dømt til tvungent psykisk helsevern, kan det bli psykiatrien som får ansvaret for sikkerheten.

— Svært alvorlig

En kartlegging Aftenposten har gjort, viser at de siste fem årene har minst fem drapsmenn klart å rømme mens de har vært under tvungent psykiatrisk helsevern. Dette kommer på toppen av flere andre rømninger som ikke blir rapportert eller registrert videre.

— Dette skjer dessverre med jevne mellomrom. Vi ser påen slik rømningsom svært alvorlig, særlig når de er domfelt for drap ogannenalvorlig kriminalitet. Fra politiets side er det grunn til å påpeke at allmennheten må ha tillit til at personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern, ikke rømmer, sier politiinspektør i Oslo PolitidistriktHanne Kristin Rohde.

Har ikke oversikt

Hverken helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet eller helseforetakene aner hvor mange rømninger det har vært fra tvungent psykisk helsevern. Det finnes ikke en gang en klar definisjon av en rømning er.

Blant drapsmennene som har klart å rømme, er også mannen som drepte norsk-somalieren Mahmed Jamal Shirwac på Heimdal. Aftenposten skrev tidligere i uken om hvordan mannen brukte svært mye tid i de samme nettmiljøene som Anders Behring Brevik.

Men som følge av at mannen ble regnet psykotisk og strafferettslig utilregnelig, ble nettsporene ikke undersøkt videre.

Ett år etter dommen, klarte mannen å rømme under et butikkbesøk.

Mens de to pleierne diskuterte prisen på snus, kom mannen seg unna. Etter omfattende politiarbeid og etterlysning i mediene ble han tatt 10 timer senere på Oppdal.

Kritikk fra Helsetilsynet

Ved Sandviken sykehus i Bergen klarte også en drapsdømt 33-åring rømme fra en handletur i 2006.

Helsetilsynet i Hordaland gransket saken, og ga helseforetaket krass kritikk. I ukene og dagene før kritikken ble risikoen for rømning vurdert som økende.

Den informasjonen ble imidlertid ikke vektlagt når det ble vurdert om mannen skulle få dra ut av den skjermede avdelingen.

Helse Bergen lovet utbedringer etter rømningen i 2006.

Etterlyser bedre sikkerhet

Medlem av justiskomiteen i Stortinget, André Oktay Dahl (H), er kritisk til at så mange drapsmenn har klart rømme fra tvungent psykisk helsevern.

— Vi har krevd bedre sikkerhet knyttet til de som blir satt inn. Vi forutsetter at sikkerheten blir bedre, sier Dahl.

— Selv om dette er unntakene, er det likevel for mange som klarer å rømme.

— Dersom Behring Breivik blir dømt til psykisk helsevern, er det psykiatrien som får ansvaret for sikkerheten rundt ham?

— Skulle det skje, tar jeg det for gitt at samfunnet stiller alle tilgjengelig ressurser for å sørge for at den verste massemorderen vi har hatt etter krigen blir plassert behørig bak lås og slå, sier Dahl.

STAKK: Fem ganger klarte mannen som knivstakk tre tilfeldige personer i Brugata å rømme fra tvungent psykisk helsevern. Her blir han pågrepet etter knivstikkingen.
OLAV RØLI