Dermed er det påvist forekomster av flua i 17 gartnerier og i to planteutsalg siden det første positive funnet ble gjort 25. juni i et gartneri i Østfold. Det var da sju år siden forrige funn av arten i Norge.

Det er Landbrukstilsynet som sammen med Planteforsk har påvist minérflua flere steder i landet. I løpet av de siste ukene har flua spredt seg til Oslo, Sandnes, Lier, Drammen, Tønsberg, Svelvik, Bærum, Skedsmo, Vestby, Lillehammer, Jaren og Porsgrunn i tillegg til Fredrikstad.

Denne arten av minérflue er vanskelig å bekjempe på grunn av resistens mot kjemiske midler. Sterke angrep kan derfor føre til totalt avlingstap.