Trykking av karikaturtegningene av profeten og voldshendelsene ute i verden er årsak til at et dialogforum mellom norsk muslimsk minoritetsungdom og landets øverste politikere ble stablet på beina onsdag.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og finansminister Kristin Halvorsen (SV) tok initiativet. Statsrådene ville høre hva de unge mener om dagens situasjon, og for å få innspill til videre integrering- og inkluderingsarbeid.

Åtte organisasjoner

– Hovedkonklusjonen er at det åpenbart er et behov for denne typen forum og dialog. Vi har mange ting å snakke om. Veldig mange er opptatt av å få en debatt om ytringsfrihet og hva det betyr i praksis i Norge, sier Hanssen.

Derfor står ytringsfriheten på dagsordenen på første ordinære møte som vil skje om kort tid. Videre skal regjeringens handlingsplan om integrering opp, i tillegg til forslaget til ny utlendingslov.

Til sammen 16 ungdommer fra åtte forskjellige organisasjoner og studentforeninger var til stede på møtet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Det er så mye dyktig og klok ungdom, med klare meninger og standpunkt. Vi ville ført en dårligere integreringspolitikk hvis vi ikke sørget for et forum for å høre på disse synspunkter, sier statsråden.

Populært

Tegn tyder på at dialogforumet kan bli en populær møteplass for politikere som vil lytte til den norske minoritetsungdommen. Finansminister Kristin Halvorsen sier hun nærmest har kranglet seg med.

– Dette er ikke vanligvis under finansministerens ansvarsområde, men jeg er veldig interessert i at dette skal være hele regjeringens prosjekt, sier Halvorsen.

Fra Somalisk Studentforening var Hamsa Mohamed og Ilham Hassan til stede. De var godt fornøyd med møtet. Spesielt fordi alle nå ble hørt, også de som vanligvis ikke slipper til i mediene.

– Men flere har reagert på at dette initiativet ikke er blitt tatt tidligere, sier Mohamed.

I hovedsak var ungdomsrepresentantene enige om at det er sårende med krenkelser av religion, og de reagerer på dette. Samtidig var det en klar reaksjon mot brenning av det norske flagg. Mange ga også uttrykk for frykt for en økende rasisme i samfunnet.

– Vi er redd noen grupper kan få det vanskelig, sier leder Hamsa Mohamed i Somalisk Studentforening.