Både stortingspolitiker Ingvald Godal (H) samt tidligere ambassadør for Iran i Norge, Perviz S. Khazai, hadde funnet veien til Eidsvolls plass foran Stortinget torsdag formiddag.

–Det er 13 år siden Khomeini tapte krigen mot Irak og beordret drap på de politiske motstanderne som satt i fengsel. I løpet av seks måneder ble rundt 30.000 mennesker drept. Vi har samlet bevis for dette i mange år, sier Khazai til NTB.

Avhopper Selv hoppet han av under sin tid som ambassadør i Norge og er i dag representant for de nordiske landene i The National Council of Resistance of Iran.

Ved å skaffe bevis på at så mange som 30.000 politiske fanger ble drept av myndighetene i Iran i 1988, vil motstandsgrupper mot det iranske regimet at nåværende og tidligere åndelige ledere i Iran skal stilles for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

— Montazeri, som skulle være Khomeinis arvtaker, protesterte mot Khomeinis ordre, men Khomeini ble rasende og satte ham i husarrest. Nylig klarte Montazeri å publisere sine memoarer der han hevder at Khomeini beordret disse massakrene. Fortsatt henrettes mennesker i Iran, sier Khazai.

Ber om hjelp Han mener det internasjonale samfunn bryr seg for lite om det som skjer og har skjedd i Iran.

— Vi ønsker at dette skal vies mer oppmerksomhet, og samler bevis for det som er skjedd til blant andre FN og Amnesty International. Dette er en av de største massakrene i verden, sier Khazai.

Høyre-politiker Ingvald Godal støtter Khazai.

— Dette er grove brudd på menneskerettighetene. Det ser ut til at det internasjonale samfunnet ikke klarer rette oppmerksomhet mot mer enn ett eller to steder i verden der det begås urett. En rekke andre steder blir glemt. Iran og Tsjetsjenia er eksempler på det, mener Godal.

Han mener norske politikere i større grad burde rette blikket utad.

— Det er viktig at politikere blir mer opptatt av realitetene, ikke bare ser det som medienes kameraer blir rettet mot, sier Godal til NTB.