Skolen er en barneskole med om lag 130 elever. Leder for oppvekstkontoret i kommunen, tidligere stortingsrepresentant Grethe Fossum, og rektor Paul Inge Tønseth ved Brandval skole satt sammen søndag kveld for å planlegge hvordan skolen skal takle hendelsen. Til stede var også skolens helsesøster og soknepresten i Brandval menighet. -Det blir en form for minnestund på skolen.

Klassestyrerne er mobilisert for å skape et best mulig opplegg for elever og ansatte. Det vil være folk på plass på skolen fra klokken 07.00 mandag morgen, sier informasjonssjef Jan Pedersen i Kongsvinger kommune til NTB.

Kommunen har gjennom kommunelegen mobilisert det den har av støtteapparat for de pårørende, i form av psykisk helsevern og annen faghjelp.

-Prestene er i kontakt med de pårørende, og skal formidle deres eventuelle ønsker om støtte og hjelp fra kommunens helsetjeneste, sier Jan Pedersen. Han kjenner ikke til om noen har bedt om slik hjelp.

(NTB)