Nesten alle de 300 elevene på Overhalla barne— og ungdomsskole var samlet til minnestund – en enkel høytidelighet med få ord, mange lys og dempet musikk. Kantor Elina Karpinska spilte improvisasjoner over salmer.

Elevene satt i ringer rundt en lysformasjon, et kors der lysene ble tent under seremonien. På et bord sto et bilde av Cicilie og fire lys, et også for det andre drapsofferet Anne Grete Vollum, og to små lys for de to tvillingene som aldri ble født. Sognepresten mintes også dem med sine ord.

Sju lys Anders Hammer snakket om sorgen og om å sørge. Og han tente sju lys for kjærligheten, vennskapet, for drømmer, for livet, troen, gleden – og til slutt for håpet.

– Håpet må få leve. Ut fra håpet kan vi igjen se kjærligheten. Igjen kan vennskap vokse og drømmer ta form. Ut fra håpet kan vi igjen se at livet er godt, og at vi har liv, sa han.

Minnestunden ble avsluttet med en stille bønn, og ved at alle elevene sammen ba herrens bønn.

Gråt Til slutt sto elevene i Cicilies gruppe sammen med sine foreldre rundt lyskorset på gulvet. Barna tente de siste lysene mens kantor Elina Karpinska spilte sine improvisasjoner.

Da gråt både voksne og barn i sorg over Cicilie og tragedien på Skogmo natt til mandag.

GORM KALLESTAD/SCANPIX
GORM KALLESTAD/SCANPIX
GORM KALLESTAD/SCANPIX