Det var under en uanmeldt kontroll 12. august i år at inspektørene fant de to levende dyrene. Det ble fattet hastevedtak om å avlive disse. Også ytterligere to dyr måtte avlives på stedet. Det ble også funnet flere døde dyr i burene.

— Vi ser svært alvorlig på slike brudd på Dyrevelferdsloven og har i dag anmeldt dette forholdet, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

- Sviktende rutiner

Mattilsynet har også gitt Fellesdrift AS, som har rundt 20.000 mink i anlegget i Hå, pålegg om å kvalitetssikre rutinene ved farmen.

— Det vitner om svært sviktende rutiner når det gjelder å kvalitetssikre at ikke dyr blir utsatt for unødvendig lidelse, sier seksjonssjef Ole Aamodt i Mattilsynet i Midt-Rogaland til NRK.

- Totalt forskrekket

Styremedlem Ordin Møller i Fellesdrift AS sier at han er «totalt forskrekket» over hva inspektørene fra Mattilsynet fant under inspeksjonen.

— Det er jo så bort i natten at vi har syslet med tanker om sabotasje og hva som helst, sier Møller.

Han mener funnene til Mattilsynet viser at en politietterforskning er helt på sin plass.

Fredes

Det har stormet rundt pelsdyrnæringen i lengre tid, og flere politiske partier mener at hele næringen bør avvikles og statsstøtten fjernes.

Tidligere denne uken kom imidlertid Sp-statsråd Ola Borten Moe med et løfte om å frede pelsdyrnæringen i landbruksmeldingen som legges fram denne høsten.