USAs utenriksminister Condoleezza Rice misliker Norges normalisering av forholdet til den palestinske samlingsregjeringen, men tonen var langt fra skarp da hun torsdag møtte sin norske kollega til frokost.

– Kjære Condi, åpnet utenriksminister Jonas Gahr Støre pressekonferansen etter frokostmøtet, vel vitende om at dette ville utløse munterhet i salen.

Slik åpnet også et av de første brevene han skrev som utenriksminister, noe han måtte tåle kraftig kritikk for fra enkelte som mente at han logret for USA.

At Støre i det samme brevet snublet i ordbruken, og kunne forstås dit hen at han anerkjente Israels rett til selv å bestemme hvor grensene mot de palestinske områdene skal gå, gjorde ikke mageplasket mindre.

Lærdommen for Støre var utvilsomt at Midtøsten er et politisk minefelt, noe også torsdagens samtale med Condoleezza Rice var en påminnelse om.

USA misliker Norges normalisering av forholdet til den Hamas-ledede samlingsregjeringen, og har med sine trusler om banksanksjoner hittil forhindret overføring av norske bistandsmidler til de palestinske selvstyremyndighetene.

– Ulike land har ulikt syn på dette. USA vil ha kontakt med palestinske statsråder som slutter opp om Midtøstenkvartettens krav, sa Rice.

Det utelukker i USAs øyne kontakt med statsminister Ismail Haniyeh og statsrådene fra Hamas, mens Norge velger å forholde seg til den palestinske regjeringen som en enhet.

– Det ville være et stort framsteg om den palestinske regjeringen fullt ut etterkom disse kravene, om å anerkjenne Israels rett til å eksistere, ta avstand fra vold og respekterte tidligere inngåtte avtaler, sa Rice.

HEIKO JUNGE