Oslo

De tre regjeringspartiene har fordelt departementene seg imellom. Som ventet får Ap 10, SV 5 og Sp 4 regjeringskontorer.

Både SV og Sp har valgt å satse på departementer som styrer partienes flaggsaker. Det var ingen selvfølge. Det er mange eksempler på at det har kostet dyrt å sitte med ansvaret på det fagområdet som er aller viktigst for det enkelte parti.

NÅ BRETTER DE OPP ermene og satser tungt på egne saker. Senterpartiet tar Landbruksdepartementet. Kommunal— og distriktsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet. I tillegg er det avklart at Sp får en egen statssekretær i Utenriksdepartementet med ansvar for nordområdene. Det er også viktig for å få en hånd på rattet i et departement som er avgjørende viktig, både i WTO- og EU-saker.

SV får Finansdepartementet, Bistandsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet og Administrasjonsdepartementet (tidligere Moderniseringsdepartementet).

Ap har selvfølgelig statsministeren, og får videre Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Næringsdepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Familie-, likestillings- og integreringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeridepartementet.

DE TRE PARTILEDERNE har snakket om personer gjennom hele forhandlingsprosessen på Soria Moria, men det er en kabal som skal legges, og hvis en person sier nei, kan det endre sammensetningen. Derfor er det bare de tre partilederne, og i siste instans statsminister Jens Stoltenberg, som med sikkerhet vet hvem som er påtenkt som statsråd i de ulike departementene.

Det virker likevel ganske sikkert at Kristin Halvorsen blir finansminister. En annen som helt sikkert blir statsråd er SVs nestleder, Øystein Djupedal. Andre SV-navn det spekuleres i er Heidi Sørensen og Erik Solheim, selv om han er svært omstridt i egne partirekker.

Sp-leder Åslaug Haga kan bli statsråd i kommunal- og distriktsdepartementet. Hvis Marit Arnstad vil, blir hun statsråd. Magnhild Meltveit Kleppa må trolig ta jobben som parlamentarisk leder. I tillegg er Terje Riis-Johansen kandidat til jobben som landbruksminister og Liv Signe Navarsete nevnes som mulig samferdselsminister.

I ARBEIDERPARTIET er det flust av aktuelle kandidater. De siste dagene er det Jonas Gahr Støre som hyppigst er nevnt som aktuell utenriksminister. Det regnes som sikkert at han blir statsråd. Andre aktuelle er Bjørn Tore Godal, Trond Giske, Aps fylkesordfører i Finnmark, Helga Pedersen, Bjarne Håkon Hanssen, Jan Egeland, Olav Akselsen, Grete Faremo og partiets gruppesekretær på Stortinget, Lars-Erik Flatø, som av velinformerte kilder nevnes som helseminister.