De radioaktive utslippene fra det britiske atomgjenvinningsanlegget blir en av hovedsakene når miljøvernministrene fra åtte land som grenser til Nordsjøen møtes i Bergen til den femte konferansen om beskyttelse av det marine miljø. Det skjer 20. og 21. mars.

Innen den tid, har den britiske regjeringen etter all sannsynlighet gitt klarsignal til fem nye år med technetium-utslipp fra Sellafield. Men miljøvernminister Børge Brende varsler at kampen nå går inn i en ny fase.

— Løpet er ikke kjørt. Hvis britiske myndigheter gir Sellafield fornyet utslippstillatelse for technetium, er det riktignok et midlertidig tilbakeslag for all sunn fornuft. Fra norsk side vil vi arbeide for en ministererklæring som er klar på målet om snarlig stans i radioaktive utslipp til havet, sier Brende til BT. Han skal lede konferansen, som for øvrig blir åpnet av statsminister Kjell Magne Bondevik.

Også skipstransport av radioaktivt avfall langs norskekysten blir sak på konferansen, etter norsk initiativ. Slik transport kan snart bli en realitet. Russiske myndigheter ønsker å ta imot brukt atombrensel fra Europa og samtidig foreligger det planer om å frakte høyradioaktivt avfall og kjernebrensel fra blant annet Sellafield til Japan via den nordlige sjøruten.

— Denne type transporter gjennom norsk farvann er sterkt uønsket, sier Brende.

Etter det BT kjenner til, har Storbritannia blitt kraftig provosert over at den planlagte atomtransporten blir reist som tema på konferansen.

VENTER HØY TEMPERATUR: Miljøvernminister Børge Brende.
Arkivfoto: Richard Sagen