– Vi skal være ufattelig glade for at så mange kvinner velger å jobbe i barnehage. Jeg skulle bare ønske at flere menn også valgte slikt, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

– Blir det en for stor ubalanse mellom kjønnene, preger det miljøet.

På sitt besøk i Ytrebygda barnehage fikk Solhjell råd og vink om hvordan man kan få flere menn til å søke jobb i barnehager.

– Det er viktig å samle oss og ikke spre oss tynt utover på gruppene. Da blir vi bare overkjørt av kvinnene og så forsvinner vi, sier Kjell Inge Øksendal, pedagogisk konsulent i Ytrebygda barnehage.

Roser Bergen
– Menn er viktige fordi de har noe annet å tilby enn kvinner, sier styrer på Ytrebygda barnehage, Mona Kleppe.

Selv har hun fem menn blant sine 36 ansatte. Det er over landsgjennomsnittet, men under målet på 20 prosent som kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell har satt seg.

I Bergen er mannsandelen blant barnehageansatte nesten doblet på få år. I 2004 var den på åtte prosent, to år senere var andelen økt til 15,4 prosent.

Det arbeidet resulterte i Kunnskapsdepartementets likestillingspris for i fjor. I planene frem mot 2010 er kommunens mål at å la menn fylle hver fjerde arbeidsplass i de kommunale barnehagene.

Solhjell roser Bergen kommune for systematisk jobbing, men vil ha enda mer målrettet mannejakt.

– Derfor vil vi lage rekrutteringsteam i hvert fylke som skal veilede kommunene i hvordan de skal klare dette, sier Solhjell.

– Får være menn
Bård Vegar Solhjell ser også for seg tiltak som premiering av barnehager og kommuner som skikker seg slik ministeren vil og rekrutterer menn.

– Dessuten bør vi se på hvordan førskolelærerutdanningen er utformet, mener barnehageminister Solhjell.

For det er nettopp forskjellen på menn og kvinner gjør at menn er viktige, mener barnehageminister Solhjell og får støtte av mennene i Ytrebygda barnehage.

– Og her får vi være menn, sier Thomas Grønner.

– Vi føler at vi er med på lik linje med de kvinnelige ansatte.

– En ting er å få tak i mennene. En annen ting er å beholde dem. Skal vi klare det må vi la dem utfolde seg, sier Mona Kleppe.

Hvordan få flere menn til å bli førskolelærere? Si din mening her.