Etter det VG kjenner til, er truslene kommet fra flere personer, og politiet har ikke kontroll på alle. Trusselbildet skal være sammensatt og av svært alvorlig karakter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) deltar i arbeidet med å spore opp personene som har truet med å skyte Hanssen. Foruten Arbeids— og inkluderingsministeren er det kun tre andre personer i Norge som har et like stort sikkerhetsopplegg rundt seg: Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og ambassadørene fra Israel og USA.

– Det er helt uvirkelig at jeg skal være utsatt for så alvorlige trusler at jeg trenger livvakter, sier Bjarne Håkon Hanssen til VG.

Noen av truslene knyttes til asylpolitikken eller til konkrete asylsaker. Andre skyldes trolig uenighet i sosialpolitikken, og politiet tror de kan komme fra personer som føler seg dårlig behandlet av sosialmyndighetene.

Det er kommet trusler både via SMS og i brev. Etterforskerne har innhentet alle data omkring mobilmeldingene, og noen avsendere skal være sporet opp.