Boligprisene er nå hele 40 prosent høyere enn i toppåret 1987. Med synkende rente har boligprisene steget den siste tiden, men ikke desto mindre var økningen minimal fra august til september.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene på leiligheter, delte boliger og eneboliger med 0,5 prosent landet sett under ett. Det viser Norges Eiendomsmeklerforbunds (NEF) månedstall, som ble lagt frem i dag.

Gjennomsnittsprisen for september er 11,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

I Bergen kostet en kvadrameter bolig i snitt 21.300 kroner i september, men det er store forskjeller fra strøk til strøk:

  • Arna og Åsane: 17.000 kr/kvm
  • Fyllingsdalen og Laksevåg: 17.600 kr/kvm
  • Fana og Ytrebygda: 19.800 kr/kvm
  • Bergenhus og Årstad: 24.500 kr/kvm

En toroms leilighet på 50 kvadratmeter er dermed i snitt 365.000 kroner dyrere i Bergenhus enn i Arna.

For Hordaland utenom Bergen var den gjennomsnittlige kvadrameterprisen i september 16.900 kroner.

Tallene er basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF, Eiendomsmeglerforetakenes forening og annonsert gjennom FINN.no.