Veisjefen i Akershus Stein Fyksen sier til Dagbladet at det vil bli innført nye regler for kollektivfeltene. Regelendringen vil åpne for nye brukere av disse feltene: el-biler og biler med mer enn tre personer.

Skal prøves

Minibusser mister imidlertid retten til å kjøre i kollektivfeltene, med mindre det er mer enn tre personer med.

Denne regelendringen vil bli innført etter årsskiftet, men først skal ordningen prøves ut på E18 mellom Asker og Oslo, på riksvei 4 og i Trondheim.

— Vi må sørge for at kollektivfeltene brukes av dem som reiser kollektivt, sier Stein Fyksen.

Noen steder er det nemlig så mange som kjører minibuss at det blir like mye kø i kollektivfeltet som i de vanlige kjørefeltene.

Administrerende direktør i el-bilfabrikken Think på Aurskog i Akershus sier til Dagbladet at dette kan bety gjennombruddet for el-biler i Oslo og omegn.