Forsvaret har nedsatt både en ulykkeskommisjon og en teknisk kommisjon, som skal granske hvordan brannen om bord i "Orkla" kunne inntreffe. Sjøforsvaret har totalt ni mineryddere, hvorav tre er i samme klasse som "Orkla". Det er disse tre som nå legges i opplag. "Fartøyene blir dirigert til kai i påvente av ny informasjon fra kommisjonenes arbeid og tekniske vurderinger", heter det i en pressemelding fra Haakonsvern Orlogsstasjon. "Orkla" ble totalskadd i brannen 19. november. Foreløpig er det et mysterium hvordan det hypermoderne fartøyet til 250 millioner kroner kunne bli fullstendig utbrent.