Fartøyene KNM «Hinnøy», KNM «Oksøy» og KNM «Karmøy» vil få montert nytt utvendig brannslokkingsutstyr før de får sette kursen for marinebasen i Bergen fra henholdsvis Gdynia i Polen, Ålesund og Bodø. Brannsikringstiltakene er nødvendige, tekniske straksløsninger for at minerydderfartøyene skal få dispensasjon til å forflytte seg til Haakonsvern.

Midlertidige tiltak

Et eget kontrollteam har inspisert og anbefalt midlertidige brannsikringstiltak. Et utvendig slokkingssystem vil bli installert i begge løftevifterommene på de tre fartøyene. Det var i dette området brannen på søsterfartøyet KNM «Orkla» oppstod.

— Når fartøyene kommer til Haakonsvern, regner vi med at alle de åtte gjenværende minefartøyene våre blir liggende i ro en stund fremover, opplyser informasjonsoffiser Knut Moe ved Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø (FLO/Sjø).

Opplæring

Hvor lenge det blir landligge for fartøyene, er det vanskelig å si noe om.

– Undersøkelseskommisjonens arbeid vil styre noe av dette. Ved midlertidige tiltak satser vi på å få noen av fartøyene i drift igjen, slik at vi kan ivareta våre internasjonale forpliktelser og opprettholde kontinuiteten i opplæringen av nye mannskaper, sier kommandørkaptein Knut Moe. Senere vil eventuelle permanente endringer på fartøyene bli utført.

Ikke forsikret

Forsvaret er selvassurandør. Det betyr at det ikke blir utbetalt noen forsikringssum for KNM «Orkla». 350 millioner kroner ble flammenes rov da minejaktfartøyet ble totalskadd tirsdag i forrige uke.

Det er tidligere tatt en politisk beslutning på at åtte av de ni minefartøyene skal være operative. Tapet av KNM «Orkla» får dermed ingen dramatiske konsekvenser for Kysteskadren. Ett av de ni gjenværende fartøyene, KNM «Glomma», er imidlertid ikke fullt utstyrt. Skal den utrustes med fullt sveipeutstyr, må Stortinget bevilge ekstra midler.