Statsviter Kristin Taraldsrud Hoff er overrasket over at ikke flere sier tilliten er svekket.

2 prosent svarer det motsatte, mens et flertall på 67 prosent svarer at tilliten ikke har endret seg.

Valgforsker Anders Todal Jensen ved NTNU synes tallene er overraskende svake for Bondevik. Forskeren hadde regnet med at Hagens hardkjør hadde skapt mer sympati blant folk for Bondevik.

Statsviter Kristin Taraldsrud Hoff synes det mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen er at så få har endret oppfatning.

— Jeg er overrasket over at ikke flere sier tilliten er svekket. Det er oppsiktsvekkende at en sittende statsminister får noen som helst til å si at de har fått større tillit til ham i en valgkamp, sier hun.

KrFs parlamentariske leder Einar Steensnæs mener Bondevik kan si seg godt fornøyd med tilliten. Steensnæs viser til at flertallet i undersøkelsen ikke har endret oppfatning, og han regner med at mange av dem er godt fornøyd i utgangspunktet.