Dette er noen av forslagene barneminister Audun Lysbakken fikk på sitt bord onsdag formiddag.

I Norge har offentlige etater som samarbeider innenfor barnevernet taushetsplikt. Dette gjør at mange barn ikke får den hjelp de trenger tidsnok.

Dansk modell

Nå foreslår det såkalte Barnevernpanelet at vi innfører den danske modellen, der har de fjernet denne taushetsplikten.

— De nye bestemmelsene om taushetsplikt må tydeliggjøre at taushetsplikten ikke skal være til hinder for å fremme barnas beste mellom parter som samarbeider om barnet. Videre forenkles taushetspliktsparagrafene mellom samarbeidende instanser, heter det i rapporten som utvalgsleder Helen Bjørnøy overleverte statsråd Lysbakken i formiddag.

Rapporten fra barnevernpanelet kommer med 20 konkrete forslag om forbedringer innen barnevernet, etter å ha jobbet i under ett år. Rapporten skal være en del av grunnlaget for et nytt lovverk som Audun Lysbakken vil legge frem for Stortinget i denne perioden, altså mens den rød-grønne regjeringen fortsatt har flertall.

Ut med private

Som ansvarlig statsråd har Lysbakken flere ganger snakket om at de kommersielle interessene i barnevernet må vike for de offentlige og de ideelle. I Bjørnøy-rapporten får han den drahjelp han bare måtte ønske. Det enstemmige utvalget, på 22 medlemmer, foreslår å avvikle dagens anbudsordning, og erstatte den med langvarige driftsavtaler. Man avvikler bruken av aktører med profittmotiv, står det i klartekst.

Lysbakkens umiddelbare kommentar var at han kan foreslå utbyttebegrensning for private, og dermed gjøre det mindre attraktivt å være med. Helen Bjørnøy, med fortid som SV-statsråd og leder i Kirkens Bymisjon, argumentere sterk for å gi de ideelle organisasjonene større plass innen barnevernet.

— Det er å ta et ansvar for vårt demokrati, sa hun.

Hva mener du om tiltakene? Si din mening under!