Etter at gjenvinningsanlegget i Sellafield i Nordvest-England i 2004 ble pålagt å rense utslippene, har verdiene av technetium (Tc-99) i hummer og tang sunket sakte, men sikkert.

Det er forventet at nivåene vil fortsette å synke i årene som kommer, forutsatt at forrige uke lekkasje fra anlegget ikke er større enn antatt, melder Havforskningsinstituttet.

Som bt.no skrev torsdag, lekket det ut en ukjent mengde radioaktiv væske fra Sellafield 23. januar.

Utslippstoppen fra det omstridte anlegget ble nådd i 2003.

Det radioaktive stoffet transporteres med havstrømmene, og bruker vanligvis to-tre år fra Sellafield til det når norske farvann.

Sellafield er fortsatt viktigste kilde til radioaktiv forurensning i Nord-Atlanteren.

– Vi har aldri funnet konsentrasjoner i marine organismer langs norskekysten som overstiger EUs tiltaksgrense for atomulykker. Vi antar at Tc-99-utslippene ikke har medført helsefare for konsumenter av sjømat, sier forsker Hilde Elise Heldal på instituttets egne nettsider.

Utslippene fra Sellafield har imidlertid skapt stor uro både i kystbefolkning, fiskerinæring og hos utenlandske importører av norsk sjømat. Det var også årsaken til de massive norske protestene, som toppet seg da tidligere miljøvernminister Børge Brende truet med å stevne Storbritannia for internasjonal domstol hvis det ikke ble slutt på utslippene.

Hummer og tang utmerker seg med høyere opptak av technetium enn andre arter.

Overvåkingen fortsetter og nye måleresultater, fra blant annet Værlandet i Sogn og Fjordane, blir offentliggjort til våren.

Den britiske regjeringen vurderer nå å bygge nye kjernekraftreaktorer i Sellafield. Reprosesseringsanlegget Thorp, som er en del av det gigantiske atomanlegget, har vært stengt i lang tid på grunn av tidligere lekkasje.

SYNKER: Nivået av radioaktivt avfall fra Sellafield langs norskekysten synker sakte, men sikkert.
DAN CHUNG (arkiv)