— Kjære, kjære landsmøte. Kjære SV. Takk for en god dag i går, takk for ærlighet, raushet, mot og takk for tilliten.

Slik startet Audun Lysbakken sin første tale som leder for SV.

— En gang fikk mitt bysbarn Georg Johannesen spørsmål om hvordan han så på fremtiden. Jeg ser ikke på den, svarte han. Det skal ikke vi heller. Vi skal forme fremtiden. Dette landsmøtet er en ny begynnelse, og vi kan få til det vi vil.

Mens mye har handlet om Audun Lysbakkens person til nå, hadde den nyvalgte SV-lederen på forhånd annonsert at han skulle snakke mest om politikk i søndagens avskjedstale til det ekstraordinære landsmøtet.

Mindre olje

Mindre fokus på oljeutvinningen er et av temaene han mener SV skal kjempe for i fremtiden.

— Miljø og rettferdighet er den røde tråden i alt vi tror på. Nei til oljeleting i Lofoten og Vesterålen var et klokt vedtak. Overdreven tempo i oljetutvinningen står i veien for fornyingen av Norge.

Lysbakken mener man skal trappe ned utvinningen, ikke opp.

— Oljeindustrien støvsuger landet for arbeidsressurser som andre næringer trenger.

Et annet viktig fokus for Lysbakken er kampen mot det han kaller «løsarbeidersamfunnet».

— Faste ansettelser gir grunnlag for fagorganisering og makt på arbeidsplassene. Taper vi kampen mot midlertidigheten, vil forskjellene øke radikalt.

Han mener kampen mot vikarbyrådirektivet derfor blir en av de viktigste.

— Det direktivet vil skape uklarhet om vi kan beholde vårt lovverk, som sier at midlertidighet kunskal knyttes til vikariater og midlertidign arbeid.tets til vikariater og midleritid arbeid

For Lysbakken er dette et av de viktigste punktene i fornyingsprosjektet hans i SV.

— Vi skal gi arbeidsliv mer oppmerksomet.

For høyt tempo

På pressekonferansen etter talen sier Lysbakken at fundamentet de skal bygge partiet på er det som Kristin Halvorsen har laget.

— Vi skal ikke endre partiet fundamentalt. Det blir en fortsatt rødgrønn kurs, med fokus på barn og miljø.

Lysbakken sier det er en myte at SV er mot oljeutvinning.

— Men skal vi ha et tempo i oljeutvinningen som går på bekostning av andre næringer? Det som gjør oss rike på kort sikt, hjelper oss ikke på lang sikt.

Han ville ikke svare på hvordan de skal organisere samarbeidet mellom partiene i den rødgrønne regjeringen, nå som Lysbakken ikke er med i regjeringen.

Ny leder

Hvem som tar over hans plass som barneminister ville han ikke kommentere.

— Jeg vil ikke si noe om våre disposisjoner nå. Vi skal sette oss ned og diskutere, og legge en plan.

Lysbakken reiser i dag direkte til Thorbjørnrud og budsjettforhandlinger med Sp og Ap.

Hvor stor oppslutning SV trenger, for å oppfylle Lysbakkens mål om å være et sosialistisk folkeparti vil han ikke gå inn på.

— Du får ikke noe tall fra meg. Vi skal først snu den negative tendensen mot valget, og bryte det negative mønsteret vi har vært i. Da må vi ha tålmodighet. Ingen kan forvente at vi skal snu dårlige meningsmålinger med én gang.

Å bli et folkeparti handler ikke bare om oppslutning, sier han.

— Det handler også om vår politiske innretning. Vi skal snakke til flere mennesker, og nå ut i flere debatter.

Hva synes du om Audun Lysbakkens visjoner for SV?